Waartoe zijt gij op aarde?  is een “idioot” leuke en boeiende vraag, als je maar niet te veel moeilijke woorden gebruikt.

Dat hoeft ook niet, omdat kunstwerken die vraag op een zeer heldere manier in beeld brengen en dus ook beantwoorden. Maar dat niet alleen. Het plezier en de worsteling die kunstenaars aan het maken van hun kunst beleven en onze reacties op hun werk, leveren prachtige onderwerpen op om wezenlijke verhalen te vertellen over de diepere zin en onzin van ons leven.

Harrie Frijns © 2015