De abstracte basis van de schilderkunst bestaat uit drie basisbeeldelementen: kleur, compositie en vormentaal. Kleur en compositie worden door alle schilders gebruikt.

In de vormentaal maakt de schilder vanuit zijn karakter een keuze. Hij kan zijn voorkeur geven aan de sierlijkheid van de lijn, de helderheid van het vlak of de levendigheid van de penseelstreek en die keuze leidt tot de volgende drie stijlen: elegantie, geometrie en vitaliteit. Alle drie hebben hun karakteristieke eigenheid die we tijdens de cursus steeds beter leren kennen.

 

Na deze abstracte analyse van het schilderij komt de natuurnabootsing aan de beurt. Uitgebreid wordt stil gestaan bij de stappen die in de ontwikkeling van het realistische schilderij gemaakt worden. Dit proces start bij de voorstelling in het platte vlak. Dan wordt het volume aan de voorstelling toegevoegd en tot slot wordt er gestreefd naar de optimale illusie van het reële. Alle drie de stijlen bewandelen hierin hun eigen weg en leveren hun specifieke bijdrage aan het realistische schilderij.

De basisbeeldelementen en de natuurnabootsing behoren tot de beeldende inhoud van het schilderij. Zij geven antwoord op de vraag hoe de schilder een tafereel in beeld brengt.

 

Het derde aspect van de schilderkunst, de verhalende inhoud, maakt duidelijk wat de schilder met zijn werk vertellen wil. Ook hier wordt uitgebreid bij stilgestaan.

 

De cursus bestaat niet alleen uit kennisoverdracht, maar je gaat zelf ook aan het werk door schilderijen te analyseren. Al doende zal er een leerzame interactie tussen de cursisten ontstaan, die ook veel duidelijk maakt over onze eigen beleving van mooi en lelijk.

 

Bij de cursus wordt een syllabus uitgegeven die niet bij de prijs van de cursus inbegrepen is

Na de cursus kunstbeschouwing bestaat er bij vele groepen de behoefte om door te gaan met het samen bespreken van schilderijen onder mijn deskundige leiding. Dit doen wij dan één keer per maand vanaf september t/m mei. Sommige groepen hebben een levensduur van enkele jaren. Aan de vervolggroepen kunnen alleen oud-cursisten van de cursus kunstbeschouwing deelnemen.

 

Vervolg groepem

Terug naar boven

Elegantie

Geometrie

Vitaliteit

Platte vlak

Volume

illusionisme

LANGZAAM KIJKEN

kunstbeschouwing

Vervolg groepen

Voor praktische informatie (plaats, tijd, prijs) Klik Hier

Harrie Frijns © 2015